บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          PES ACADEMY มีบริการที่ปรึกษาด้วยทีมงานคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นการเป็นหน่วยสนับสนุนป้องกันและให้ข้อมูลการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001 (Consulting Service on ILO-OSHMS 2001)